Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών Πιστοποίηση ISO/IEC

0 student

Το πρόγραμμα σπουδών βελτιώνει τις τηρούμενες διαδικασίες ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας και τις συμπληρώνει με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και της διαθεσιμότητάς των πληροφοριακών συστημάτων

Ο πτυχιούχος του προγράμματος είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να προστατεύει την ακεραιότητα και τη συνέχεια όλων εκείνων των πόρων του οργανισμού που διαχειρίζονται πληροφορίες κατά την αποθήκευση, επεξεργασία, διακίνηση κ.α.

Διατηρεί την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των πληροφοριών μέσω επαρκών ελέγχων βάσει των πολιτικών ασφάλειας που υιοθετεί, και για τις οποίες δεσμεύεται η διοίκηση του οργανισμού

Διασφαλίζει την τήρηση νομοθετικών, διατάξεων, σχετικών με τις δραστηριότητες του οργανισμού, όπως π.χ. του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Βοηθά στη διαχείριση των εντοπισμένων κινδύνων πού απειλούν τον οργανισμό και τη λειτουργία του.

Με αυτούς τους τρόπους συμβάλει στην ομαλή επιχειρησιακή λειτουργία της επιχείρησης και στην αποκόμιση της εμπιστοσύνης των πελατών και όλων των ενδιαφερομένων ότι τα δεδομένα τους προστατεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε εποχές που η διασφάλιση των ευαίσθητων δεδομένων των πελατών είναι πρωταρχικής σημασία για τη σωστή λειτουργία και τη φήμη των επιχειρήσεων, είναι βέβαιο ότι όλο και πιο ενταντικά θα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των σχετικών διαδικασιών, προσλαμβάνοντας ή αξιοποιώντας στελέχη τους που έχουν σχετικές γνώσεις στο αντικείμενο.

Curriculum is empty

Instructor

1.000,00€
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.