Σεμινάριο Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (Security)

0 student

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας (security) πρέπει να κατέχει άδεια εργασίας η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η άδεια εργασίας προϋποθέτει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, εναλλακτικώς, η άδεια εργασίας security χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕΜΕΑ.

Το International Education College – CIE είναι εξειδικευμένος φορέας σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και πιστοποιημένος να υλοποιεί Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α (Σεμινάρια Security) με βάση τον Κανονισμό Κατάρτισης ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της απαραίτητης Βεβαίωσης Επάρκειας (πιστοποίηση security) και άδεια προσωπικού ασφάλειας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται συνδυάζοντας ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, βιβλίο, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, σε τάξη και μέσω e-learning (εξ αποστάσεως εκπαίδευση – τηλεκατάρτιση).

O σπουδαστής που θα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορεί να εργαστεί στα ακόλουθα:

1) Προστασία Φυσικών προσώπων, εγκαταστάσεων και ευπαθών στόχων.

Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό έτοιμο να ανταπεξέλθει σε κάθε απαίτηση.

2) Πραγματοποίηση συνοδειών ασφαλείας προσώπων, υλικών και μέσων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, θα μπορεί να εργαστεί στις υπηρεσίες συνοδείας και ασφαλείας προσώπων.

3) Προστασία – φύλαξη θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, αθλητικών εκδηλώσεων και κάθε είδους κοινωνικής και μαζικής εκδήλωσης.

Ένστολη φύλαξη καθώς και φρουροί με πολιτική περιβολή, ασφαλίζοντας το χώρο σε 24ωρη βάση και διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργεία οποιασδήποτε εκδήλωσης.

4) Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.

5) Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα ασφαλείας.

6) Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφάλεια προσώπων, υλικών, μέσων και υποδομών.

Curriculum is empty

Instructor

1.000,00€
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.