Διεθνείς Εταίροι

Το International Education College έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με Διεθνείς Φορείς Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης καθώς και πλήθος συμπράξεων με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην Ευρώπη.

Abstract blur people lecture in seminar room, education or training concept

Οι συνεργασίες με Ελληνικούς Εκπαιδευτικούς Φορείς εμπλουτίζονται διαρκώς με στόχο την επίτευξη συνεργιών και τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.