Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που παρέχεται βασίζεται στην πλατφόρμα MELO/DIGITAL SCHOOL και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας

online-courses-ie-college

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού παρέχεται στους σπουδαστές 24/7 για όλη την περίοδο φοίτησης ώστε να έχουν πρόσβαση στο σύστημα οποτεδήποτε θελήσουν. Η φοίτηση των σπουδαστών μας ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης στην τάξη με την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία φέρνει τα πιο εγγυημένα αποτελέσματα για τους σπουδαστές μας.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.