Εγγραφές/ Υποτροφίες

Το International Education College εφαρμόζει πολιτική διδάκτρων με έμφαση στα κοινωνικά κριτήρια με τρόπο που να απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες υποψήφιων φοιτητών και σπουδαστών χωρίς αποκλεισμούς.

ie-college-scholarships

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών και τα προγράμματα σπουδών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.